streda 19. októbra 2022

EU: Nižšie účty za energie

Európsky parlament opäť rokoval s Radou a Európskou komisiou o sociálnych a hospodárskych dôsledkoch vojny na Ukrajine a zavedení neočakávanej dane zo zisku. České predsedníctvo Rady a Európska komisia pripomenuli už zavedené opatrenia na zabezpečenie alternatívnych zdrojov dodávok energie, na zníženie dopytu po energiách a na riešenie vysokých trhových cien elektrickej energie a plynu. Podľa Valdisa Dombrovskisa členské štáty musia zabezpečiť, aby boli opatrenia riadne zamerané na najzraniteľnejšie skupiny, keďže celoplošná fiškálna podpora by stimulovala infláciu.


Počas rozpravy poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby bola aktívnejšia pri riešení súčasných cenových šokov. Niektorí vyzvali Európsku úniu, aby pracovala na balíku solidarity na obdobie zimy s fiškálnymi transfermi s cieľom kompenzovať ceny energie, zatiaľčo iní navrhli sústrediť sa na „ochranu“ občanov a podnikov. Ďalší europoslanci naliehavo vyzvali EÚ, aby zmiernila riziko variabilných úrokových sadzieb hypotekárnych úverov a varovali pred vnútroštátnymi fiškálnymi opatreniami, ktoré narúšajú hospodársku súťaž na jednotnom trhu.

V uznesení prijatom 5. októbra 2022 poslanci Európskeho parlamentu žiadali, aby sa reakcia Európskej únie zamerala na najzraniteľnejšie skupiny, a presadzovali viac núdzových opatrení na zmiernenie tlaku rýchlo rastúcich cien energie na európske domácnosti a podniky. Poslanci tiež uviedli, že sú potrebné ďalšie kroky na zavedenie dane z neočakávaných ziskov. Komisia už načrtla svoje plány na dočasný poplatok, ktorý nazýva solidárnou daňou.