streda 19. októbra 2022

Trend: Zhoršovanie duševného zdravia

Pandémia COVID-19 mala bezprecedentný vplyv na duševné zdravie mladých ľudí. Nový report Európskej únie, ktorý vychádza v kontexte Svetového dňa duševného zdravia, analyzuje, ako európske krajiny riešili výzvy pandémie vo vzťahu k duševnej a emocionálnej pohode mladých ľudí. Výskum je súčasťou úsilia Európskej komisie o zlepšenie duševnej pohody a boja proti stigme súvisiacej s problémami duševného zdravia.


Európske krajiny sa zaviazali k proaktívnemu prístupu pri riešení problémov duševného zdravia mládeže v dôsledku pandémie COVID-19. Jedným z najrozšírenejších opatrení bolo posilnenie psychologickej podpory na školách zvýšením počtu psychológov a poradcov, ktorí sú k dispozícii študentom, ako aj vyškolením zamestnancov školy, aby vedeli rozpoznať a reagovať na príznaky psychických ťažkostí. Duševné zdravie Slovákov sa pritom zhoršuje dlhodobo. Len málo z nich však vyhľadá pomoc. V prieskume Ako sa máte Slovensko? viac než 1/5 oslovených uviedla, že sa ich duševný stav v dôsledku pandémie COVID-19 zhoršil, 20 % respondentov pritom trpí mierne vážnou depresiou a 10,3 % závažnou depresiou. Pocitmi, ktoré naznačujú závažnejšie formy depresie, trpia častejšie mladší ľudia a ľudia s maloletými deťmi. Je preto potrebné hovoriť o dôležitosti duševného zdravia, znižovať spoločenskú stigmu v tejto oblasti, ako aj zavádzať do praxe opatrenia s cieľom zlepšiť starostlivosť o duševné zdravie.
 
Európska komisia vyhlásila rok 2022 za Európsky rok mládeže ako prejav uznania obeti, ktorú mladí ľudia priniesli počas pandémie COVID-19. Rýchly prieskum Eurobarometra z mája 2022 ukazuje, že mladí ľudia v 16 z 27 členských štátov považujú zlepšenie duševného a fyzického zdravia a pohody mládeže za najvyššiu prioritu Európskeho roka mládeže. Európska komisia povzbudzuje mladých ľudí, aby prispeli k formovaniu únie. Prostredníctvom špecializovanej platformy sa môžu podeliť o svoje názory, obavy a nápady. Spomedzi všetkých hlasov zaznamenaných v kategórii „Zdravie, pohoda a šport“ používa jedna tretina mladých túto platformu na to, aby apelovala na zvýšenie povedomia o duševnom zdraví a cenovú dostupnosť pomoci u odborníkov na duševné zdravie.