piatok 21. októbra 2022

On-line: Zdravé oči už v škôlke

Materské školy na Slovensku sa môžu oddnes registrovať prostredníctvom internetu do projektu Zdravé oči už v škôlke zameranému na skríningové meranie zraku u detí v predškolskom veku. Iba za posledný rok zachytili odborníci v rámci tohto projektu očnú poruchu približne každému piatemu dieťaťu z takmer 21 tisíc detí v 400 materských školách. Pomocou špeciálnych vyšetrení odborníci vedia odhaliť u detí predškolského veku ďalekozrakosť, tupozrakosť či nerovnomerné zakrivenie rohovky.


Zachytiť zrakové odchýlky u detí v predškolskom veku je laickým okom rodiča prakticky nemožné. Cieľom preventívneho programu je včasná diagnostika prípadných odchýlok a ochorení vo veku, kedy je jednotlivé poruchy možné podchytiť či úplne zvrátiť. Za päť rokov sa podarilo skontrolovať zrak takmer 86.000 deťom po celom Slovensku. Úspešný preventívny program už zajtra vstúpi do 6. ročníka, do ktorého sa materské školy môžu zaregistrovať a absolvovať skríningové meranie. Samotná procedúra je veľmi jednoduchá a bezbolestná. Zámerne prebieha v známom prostredí materskej školy, čo deti zbavuje strachu a stresu. Každý škôlkar, ktorý sa zapojí do programu dostane potvrdenie o meraní pre rodičov. Tento certifikát obsahuje namerané zrakové parametre, a prípadné odporúčania pre ďalšie vyšetrenia u očného lekára. Odozvy od rodičov škôlkarov sú veľmi pozitívne.

Do šiestich rokov nevedia naši najmenší sami vyhodnotiť či ich oči fungujú tak ako majú. Rovnako ani najstarostlivejší rodič voľným okom nemusí zachytiť začínajúce problémy. „Prevencia a starostlivosť o zrak má obrovský význam aj z dôvodu, že až 80 % všetkých vnemov zachytávame práve očami. Do šiestich rokov veku dieťaťa je možné odhaliť začínajúce očné poruchy a ochorenia. Rodičia sami veľmi často nevedia identifikovať prvé prejavy zrakových problémov. Dieťa nevyhodnotí, že niečo nie je v poriadku a skutočný stav sa následne prejaví až nástupom do školy, kde je na zrak dieťaťa kladená väčšia záťaž. Vtedy už ale môže byť na naštartovanie efektívnej liečby a korekcie neskoro,“ konštatuje MUDr. Beáta Bušányová, PhD.