štvrtok 20. októbra 2022

Radíme: Štipendiá v zahraničí

Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi, absolventi vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia aj výskumní pracovníci sa môžu do 29. novembra tohto roka uchádzať o štipendiá na štúdium a výskum vyplývajúce z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania, ktoré administruje Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). Ponuka sa týka 18 krajín.

Konkrétne ide o Belgicko, Bielorusko, Bulharsko, Česko, Čína, Egypt, Grécko, Chorvátsko, Izrael, Kazachstan, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina. Agentúra upozorňuje na tohtoročnú zmenu termínu uzávierky predkladania žiadostí: zatiaľčo v predchádzajúcich rokoch boli uzávierky predkladania žiadostí podľa jednotlivých krajín od novembra do marca, tento rok bude uzávierka v jeden deň, 29. novembra na krátkodobé a dlhodobé študijné alebo výskumné pobyty a na prednáškové pobyty počas akademického roka 2023/2024, a na letné jazykové kurzy počas leta 2023. 

Podrobné informácie o štipendiách, ako aj o spôsobe podania žiadosti sú zverejnené na portáli SAIA v databáze štipendií a grantov, ktorá obsahuje vyše 200 ponúk do rôznych krajín sveta, o ktoré sa môžu uchádzať slovenskí občania. Záujemcovia môžu získať podrobnejšie informácie aj v piatich pracoviskách SAIA v univerzitných mestách na Slovensku - v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Žiline.