pondelok 17. októbra 2022

On-line: Kalkulačka pre poľnohospodárov

Cielená kompenzácia sucha prostredníctvom živočíšnej výroby v celkovej výške 50 miliónov EUR má podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pomôcť tak slovenským pestovateľom objemových krmív ako aj v konečnom dôsledku spotrebiteľom vo výslednej cene mlieka a mäsa. Na internete je pre žiadateľov k dipozícii aj orientačná kalkulačka.


Sekcia stratégií, analýz a prierezových činností vypracovala a zverenila pre potenciálnych žiadateľov kalkulačku, ktorá umožňuje vypočítať výšku pomoci na základe vstupných údajov zadaných žiadateľom. Kalkulačka má však výlučne orientačný charakter a stiahnuť si ju môžete na webových stránkach ministerstva mpsr.sk.

Presný výpočet, ktorý zohľadňuje individuálne odlišnosti v žiadosti o poskytnutie pomoci, je výsledkom osobitného procesu, ktorý sa začína podaním žiadosti o pomoc a končí podpísaním zmluvy o poskytnutí pomoci. Orientačná suma vypočítaná pomocou tejto kalkulačky, sa preto nemusí zhodovať so sumou vypočítanou Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.