štvrtok 30. marca 2017

Aktuálne: Rast očakávajú najmä firmy v západnej Európe
Až 41% firiem v západnej Európe verí, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov zaznamená veľký alebo veľmi veľký potenciál pre rast. Východoeurópske firmy však nepredpokladajú takú svetlú budúcnosť.

Len tretina z nich (33%) očakáva podľa štúdie European Payment Practices za rok 2016 svoj rast. Krajiny ako Rusko a Grécko zostávajú dokonca veľmi pesimistické. Žiaden alebo takmer žiaden rastový potenciál vidí rovnaké percento firiem v oboch krajinách – až 28%. Naopak, medzi najoptimistickejšie krajiny patria Nemecko so 43% očakávaniami pre rast a Španielsko – až 44%. Čo sa týka Slovenska, rastúcu tendenciu svojej firmy očakáva 34% respondentov, čo je mierne nad východoeurópskym priemerom.   

Štúdia tiež potvrdila, že predikcie ohľadom platobnej morálky firiem na najbližšie dva roky vo východnej Európe nie sú veľmi optimistické. Až skoro polovica z nich predpokladá, že platobná morálka zostane rovnaká. V roku 2015 označilo stagnáciu 45% respondentov spomedzi firiem, vlani to bolo už 48%. Fakt, že platobná morálka sa skôr/významne zhorší, z čoho vyplýva, že plynulého uhrádzania faktúr v termíne sa tak ľahko nedočkajú, v roku 2015 očakávalo 19% firiem; vlani to bolo 21%. V zlepšenie platobnej morálky verilo v medziročnom porovnaní menej východoeurópskych firiem o 3% (z 31% v roku 2015 na 28% v roku 2016).

Štúdia EOS realizovaná v 14 európskych krajinách vznikla v spolupráci s nezávislým inštitútom na výskum trhu TNS Infratest, pričom vo Veľkej Británii, Španielsku, Francúzsku, Rakúsku, Grécku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku a Belgicku bolo oslovených po 200 spoločností a v Nemecku 400. Celkovo 3000 respondentov odpovedalo na otázky týkajúce sa ich platobných zvyklostí, ekonomického vývoja v daných krajinách a tiež otázky ohľadom rizika a riadenia pohľadávok vo všeobecnosti.