pondelok 27. marca 2017

Severné more: Nový umelý ostrov  
Dánsky Energinet.dk, holandský TenneT Netherlands a nemecký TenneT Germany vytvoria v Severnom mori sústavu veterných turbín a solárnych panelov, ktorej centrom má byť umelo vytvorený ostrov s vlastným prístavom a pristávacou dráhou. Projekt, ktorý má byť dokončený v rokoch 2030 – 2050, pomôže EU pri dosahovaní klimatických cieľov a znižovaní emisií oxidu uhličitého.

Sústava na piesčine Dogger Bank, asi 100 km od východného pobrežia Anglicka, má zabezpečiť energiu pre 80 miliónov Európanov a pomocou podmorských káblov bude prepravená do Veľkej Británie, Nemecka, Dánska, Holandska, Belgicka a Nórska, odkiaľ bude ďalej distribuovaná na európsky trh. Potenciál kombinácie veterných turbín a solárnych panelov je nesporný. V lete vyprodukujú viac energie panely a v zime, kedy už slnečných dni nie je toľko, ale o to viac fúka, zohrajú kľúčovú rolu turbíny.

Očakáva sa, že investície do tejto regionálnej spolupráce budú mať vysokú návratnosť. Vyrobená elektrická energia bude agregovaná na ostrove, odtiaľ prepravená na pobrežie a prepojovacím vedením distribuovaná do viacerých krajín, čím sa znížia náklady na transport. K úsporám by mala prispieť aj poloha miesta, na ktorom bude ostrov vybudovaný, kde je more hlboké 16-36 metrov. To je o 20 metrov menej ako v iných častiach, čo ušetrí to náklady na vytvorenie ostrova. Projekt má tiež posilniť regionálnu spoluprácu, nakoľko krajiny budú musieť nájsť spoločný prístup k environmentálnym výzvam, k odstráneniu regulačných bariér, ktoré brania vybudovaniu prepojovacích vedení, k vývoju projektových plánov pre konkrétne hybridné projekty a k vytvoreniu infraštruktúry v Severnom mori.