piatok 31. marca 2017

Trend: Televíziu vytláča YouTube
Mladí ľudia už netrávia pred obrazovkami toľko času ako o niečo staršie generácie. Teda aspoň nie pred tými televíznymi...

Klasická televízia je najobľúbenejšia kratochvíľa Generácie X (narodení 1966-1979) a Baby boomers (narodení 1946 -1965), ktorí sledujú televíziu v priemere počas pracovného dňa v rozsahu približne 2 hodiny a cez víkendové dni približne 2,5 - 3 hodiny denne. Zato najmladšia Generácia Z (narodení po roku 1995) si klasickú lineárnu televíziu naladia počas pracovného dňa len na priemerne 1 a štvrť hodiny, cez víkendový deň k tomu pridajú ešte polhodinku navyše. Najmladšia generácia tak sleduje TV o 40% menej intenzívne ako najsilnejšie ročníky.

Celkový čas strávený  pred obrazovkami sledujúc audiovizuálny program majú všetky generácie až prekvapivo podobný. O čo menej času strávia mladí ľudia sledovaním lineárnej televízie, tým viac svoju pozornosť venujú alternatívnymi zdrojom audiovizuálnej zábavy.  Prvou alternatívou je jednoznačne YouTube. Generácia Z a podobne aj Generácia Y (narodení 1980 - 1994) trávia sledovaním YouTubu približne hodinu denne počas pracovného dňa a až 1,5 hodiny počas víkendu. U starších generácii je tento čas 2-4 krát kratší. Významným zdrojom audiovizuálnej zábavy sú aj sťahované a/alebo online streamované filmy a seriály na internete. Tieto (nie celkom legálne) zdroje sú atraktívne hlavne pre dve najmladšie generácie. Počas pracovného si v priemere ukrajujú približne hodinu času a počas víkendu dokonca 1,5 hodiny. Oficiálne platené streamovacie služby ako Netflix majú zatiaľ len malý podiel vo všetkých generáciách.  

Ak sa na čas strávený sledovaním audiovizuálneho obsahu pozrieme relatívne, vidíme, že podiel klasickej lineárnej televízie klesá naprieč generáciami z úrovne 60% na úroveň 35%. Podiel YouTubu, naopak, rastie z podielu 17% až na 28%. Obdobný obraz vidíme aj v prípade sťahovaných alebo online streamovaných filmov a seriálov, ktoré v najmladšej generácii dosahujú spolu obdobný podiel ako majú televízne kanály (32%).