štvrtok 30. marca 2017

EU: Bezpečnosť na cestách
Podľa štatistiky bezpečnosti cestnej premávky za rok 2016 došlo v minulom roku k 2-percentnému zníženiu počtu úmrtí v celej Európskej únii. V roku 2016 tak prišlo na cestách EÚ o život 25.500 ľudí, čo je o 600 menej ako v roku 2015 a o 6.000 menej ako v roku 2010.

Po dvojročnej stagnácii predstavuje rok 2016 návrat k pozitívnemu klesajúcemu trendu, pričom za posledných šesť rokov sa počet úmrtí na cestách znížil o 19%.  Na Slovensku bol za toto obdobie zaznamenaný až 22% pokles úmrtnosti na cestách. Hoci je toto tempo povzbudzujúce, nemusí postačovať na to, aby EÚ dosiahla svoj cieľ znížiť počet úmrtí na cestách v období medzi rokmi 2010 a 2020 o polovicu.

Európska komisia zároveň po prvý raz uverejnila údaje o vážnych zraneniach v cestnej premávke zo 16 členských štátov, ktoré predstavujú 80% obyvateľstva EÚ. Vychádzala pritom z novej spoločnej definície a na základe týchto údajov sa odhaduje, že vážne zranenia utrpelo 135.000 osôb v celej EÚ  (chodci, cyklisti a motocyklisti).