utorok 28. marca 2017

EY M&A Barometer I.: Najatraktívnejším odvetvím zostáva IT
V regióne CES bol rok 2016 z pohľadu počtu fúzií a akvizícií o čosi slabší ako predchádzajúci. Z hľadiska počtu transakcií bola najaktívnejšími Česká republika, Turecko a Poľsko.

V regióne strednej a juhovýchodnej Európy (Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) sa v roku 2016 zrealizovalo 1.165 transakcií s odhadovanými 47,7 miliardami USD. Počet transakcií sa oproti roku 2015 znížil o 9% najmä zníženou aktivitou investorov v Poľsku, Turecku a Srbsku, ale aj v ďalších krajinách. Odhadovaná hodnota transakcií sa pritom zvýšila o takmer 11% najmä zvýšením priemernej hodnoty pri veľkých transakciách nad 100 mil. USD a pri transakciách nad 1 miliardu USD. Iba 3 krajiny zaznamenali nárast počtu transakcií, a to Česká republika, Grécko a Chorvátsko. Čo sa týka odhadovaného objemu M&A trhu, rebríček vedie Poľsko s 11,6 mld. USD (takmer 54% medziročný nárast), nasleduje Česká republika s 9,9 mld. USD a Turecko 7,3 mld. USD.

Naďalej prevažovali domáce transakcie, keďže pri 52% z celkového počtu transakcií kupujúci aj cieľová spoločnosť pochádzali z jednej krajiny. Domáce transakcie boli najvyhľadávanejšie v Českej republike (68% transakcií) a Maďarsku (54% transakcií). V investíciách smerujúcich do zahraničia boli z regiónu najaktívnejší Turci (48 transakcií) a Poliaci (30 transakcií), za nimi nasledovala Česká republika (26 transakcií). Prevažný počet transakcií vo všetkých krajinách uskutočnili strategickí investori (78% transakcií v celom regióne, v Chorvátsku až 93% transakcií). Percentuálny podiel finančných investorov bol najvyšší na Slovensku a v Maďarsku. Z hľadiska pôvodu investovaného zahraničného kapitálu v roku 2016 naďalej viedli západoeurópski a neeurópski investori. K najaktívnejším krajinám patrili Spojené štáty americké (45), Nemecko (33) a Spojené kráľovstvo uskutočnilo (31) transakcií.

Najatraktívnejšími oblasťami z hľadiska počtu transakcií bolo IT, kde sa v roku 2016 uskutočnilo 189 transakcií (16% všetkých transakcií) a dosiahlo tak prvenstvo vo väčšine krajín. Za nimi nasledovali výroba a služby. Najväčšou transakciou v tomto sektore bola kúpa poľskej spoločnosti Allegro SA konzorciom Cinven, Permira a Mid Europa Partners v hodnote 3,25 miliardy USD. Z hľadiska hodnoty sa najväčšou transakciou stala transakcia v potravinárskom priemysle. Išlo o kúpu skupiny východoeurópskych pivovarov spoločnosti Anheuser-Busch InBev japonskou spoločnosťou Asahi Group Holding v hodnote 7,8 miliardy USD.

M&A Barometer, ktorý vydáva spoločnosť EY, analyzuje verejne dostupné informácie z rozličných renomovaných databáz: DealWatch, Mergermarket, Capital IQ alebo Zephyr. Údaje boli spracované z 11 krajín oblasti strednej a juhovýchodnej Európy: Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Grécka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Turecka.