streda 29. marca 2017

EY M&A Barometer II.: Aj na Slovensku pokles počtu transakcií  
Rok 2016 bol na Slovensku z hľadiska počtu transakcií najslabší za posledné 4 roky. Investori uskutočnili celkovo 41 transakcií, čo představuje medziročný pokles v počte transakcií o takmer 37% a v rámci regiónu strednej a juhovýchodnej Európy tak Slovenská republika obsadila počtom transakcií šieste miesto. 

Najväčšou transakciou v minulom roku na Slovensku bolo zvýšenie podielu čínskym súkromným investorom spoločnosťou CEFC China Energy Company Limited vo finančnej skupine J&T Finance Group SE (JTFG) na 50%. Z hľadiska smerovania investícií sa situácia na Slovensku v roku 2016 výrazne nezmenila. S miernym poklesom podielu oproti minulému roku zo 63% na 52% boli stále najaktívnejší zahraniční investori. Vysoký záujem o spoločnosti na Slovensku bol zjavný najmä u českých investorov. Investície domácich investorov tvorili 24% z celkového počtu transakcií. Oproti minulému roku sa však zvýšila aktivita slovenských investorov v zahraničí, a to v náraste podielu týchto investícií zo 14% na 24%.  

Vo všetkých krajinách CSE uskutočnili prevažný počet transakcií strategickí investori a rovnako to bolo aj na Slovensku. Medziročne však na Slovensku aktivita finančných investorov oproti strategickým vzrástla. Zaznamenal sa medziročný nárast v ich aktivite z 9 na 13 transakcií, čo predstavuje nárast podielu finančných investorov na celkovom počte transakcií zo 14% na 32%. Najatraktívnejším odvetvím boli bankové a finančné služby, ktoré dominovali v oboch oblastiach, v počte aj hodnote uskutočnených transakcií.

M&A Barometer, ktorý vydáva spoločnosť EY, analyzuje verejne dostupné informácie z rozličných renomovaných databáz: DealWatch, Mergermarket, Capital IQ alebo Zephyr. Údaje boli spracované z 11 krajín oblasti strednej a juhovýchodnej Európy: Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Grécka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Turecka.