utorok 28. marca 2017

e-Dokumenty: Vyťažovanie údajov
Vyťažovanie údajov z elektronických dokumentov patrí k inováciám, ktoré by mali byť súčasťou života nielen moderných podnikateľov. Umožní napr. uhradiť faktúru bez toho, aby ste ju si ju podrobne preštudovali a zakaždým v nej hľadali dôležité informácie.

Samozrejme, vyťažovanie údajov z elektronických dokumentov je možné využiť pri akomkoľvek dôležitom dokumente, nielen pri faktúrach. Avšak práve s faktúrami sa v bežnom živote stretávame najčastejšie. Medzi najdôležitejšie údaje patrí poskytovateľ, číslo účtu, variabilný symbol, suma a splatnosť danej faktúry. Ak sa pri zadávaní platby pomýlite čo len v jednej položke, môžete začať odznova. Nehovoriac o dôsledkoch, keď sa pomýlite v čísle účtu a čiastku pošlete na účet niekomu úplne inému.

Ako to funguje? Dokumenty sú nahraté v konte, ku ktorému je prístup z akékoľvek zariadenia s internetovým pripojením. Každý obsahuje takzvaný informačný panel so všetkými dôležitými informáciami vyabstrahovanými pomocou OCR technológie. Pri úhrade faktúry tak už nemusíte podrobne študovať celú faktúru, ale všetko je na jednom mieste, odkiaľ si to ľahko skopírujete do platobného príkazu. Vyťažovanie slúži aj na kategorizáciu a vyhľadávanie dokumentov. Vďaka tomu sa už v nich nebudete strácať.