pondelok 27. marca 2017

Zelená domácnostiam: Poukážky v hodnote 15 miliónov EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila harmonogram nových 10 kôl s indikatívnymi vyčlenenými čiastkami do septembra 2017. Striedajú sa v ňom samostatné kolá pre zariadenia na výrobu tepla a elektriny.

Najbližšie 6. kolo s alokáciou 2 milióny EUR je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 4. apríla 2017 o 15:00 hod. O dva týždne neskôr bude spustené kolo pre zariadenia na výrobu elektriny pre tie isté oblasti s alokáciou 800 tisíc EUR. Domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji budú môcť v tomto roku požiadať o poukážky na zariadenia na výrobu tepla v hodnote 1,2 milióna EUR v 10. kole 23. mája 2017. Poukážky vydané v pripravovaných kolách budú mať platnosť 3 mesiace.

Jednotlivé kolá budú ešte kratšie, pretože v nich bude vydaných menej poukážok. V harmonograme kôl sú uvedené aj predpokladané počty vydaných poukážok, ktoré vyplývajú z priemerných cien za doterajšie inštalácie. SIEA môže uzatvoriť nové kolá potom, čo počet korektne ukončených žiadostí, t.j. s potvrdeným záujmom o vydanie poukážky, prekročí alokáciu o 10 %. Následne sa elektronický systém uzatvorí a ďalší záujemcovia sa budú môcť o poukážky uchádzať v nasledujúcich kolách.


Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2017 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok. Využiteľnosť poukážok vydaných v jednotlivých kolách postupne sa zvyšuje. Harmonogram plánovaných kôl je na www.zelenadomacnostiam.sk.