pondelok 6. marca 2017

Zelená domácnostiam: Častejšie a s nižšou alokáciou
Od apríla t.r. bude Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlasovať kolá s menším objemom financií, ale pravidelne každý mesiac.

Keďže prostriedky z európskych fondov na projekt v celkovej hodnote 45 miliónov EUR nie sú k dispozícii naraz, ale postupne, menšie kolá umožnia skontrolovať a preplatiť väčší počet poukážok ako v porovnateľnom období doteraz. Môže to ale znamenať, že spočiatku bude neuspokojených žiadateľov viac a niektorí budú musieť podávať žiadosť opakovane. Kolá by však mali byť vyhlasované priebežne od apríla približne tak, aby každý mesiac bolo vyhlásené aspoň jedno kolo samostatne pre zariadenia na výrobu elektriny a pre zariadenia na výrobu tepla. Časový harmonogram kôl zverejní SIEA v priebehu marca 2017.

Aktuálne pracovníci SIEA kontrolujú žiadosti o preplatenie poukážok, ktoré boli vydané v decembri 2016. Zatiaľ bola doručená iba tretina z nich. Domácnosti a zhotovitelia majú ešte k dispozícii 1.800 poukážok v hodnote 4,5 milióna EUR z posledných dvoch kôl. Ich platnosť sa čoskoro skončí, preto sa inštalácie neoplatí odkladať na poslednú chvíľu. Žiadosti o preplatenie poukážok k nainštalovaným fotovoltickým panelom je nutné predložiť do utorka 21. marca 2017. Pri poukážkach na kotly na biomasu, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá termín uplynie v stredu 29. marca 2017.

Od spustenia projektu v decembri 2015 SIEA už preplatila vyše 4.500 poukážok v hodnote viac ako 10 miliónov EUR. Súčasne očakáva a administruje ďalšie poukážky za viac ako 5,3 miliónov EUR.