piatok 7. apríla 2017

Brexit: Eurozóna stratí miliardy eur, Slovensko čaká nízky dopad
Eurozóna môže stratiť v priebehu rokov 2017 až 2021 až 24,6 miliardy eur na exporte tovarov kvôli odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Straty na exporte služieb predstavujú ďalších 5,5 miliardy eur.

Podľa expertov Euler Hermes bude mať Brexit vysoký dopad na Holandsko, Írsko a Belgicko, zatiaľčo na Slovensko a ďalšie krajiny nízky. Podľa publikácie The Taming of the Brexit (marec 2017) je možné do najbližších 4 rokov v rámci celej eurozóny očakávať pokles vo vývoji HDP o 0,4 percentuálne body, objem priamych zahraničných investícií má byť o 18,2 miliardy eur nižší, straty na exporte tovarov sa rátajú na 24,6 miliardy a straty na exporte služieb 5,5 miliardy eur. Experti tiež v tomto časovom rozpätí predpokladajú, že celkovo v krajinách eurozóny dôjde k nárastu insolvencií v podnikateľskom prostredí o jedno percento.

Po oficiálnom ozname zámeru Veľkej Británie opustiť Európsku úniu začali dvojročné rokovania o urovnaní vzťahov a záväzkov Spojeného kráľovstva a únie. Definitívny odchod je určený na jar 2019. Podľa dát Euler Hermes bude britská ekonomika naďalej flexibilná v priebehu dvojročného vyjednávania, avšak spotrebiteľské výdavky utrpia v dôsledku vyššej inflácie a spomalenia rastu miezd; investície by mali prejsť do režimu „počkáme - uvidíme“. Celkovo experti Euler Hermes očakávajú, že rast HDP Veľkej Británie sa spomalí na 1,4% v roku 2017, z aktuálnych 1,8% a na 1,0% v roku 2018.

Export tovarov Slovenska klesne podľa Euler Hermes v období 2017-21 o 0,2 miliardy eur, export služieb sa predpokladá nemenný a HDP má klesnúť o 0,3 percentuálne body. Čo sa týka insolventnosti v podnikateľskom prostredí, počas stanovených rokov má byť nižšia o menej než 1%. Aj keď sa v prípade Slovenska očakáva nízky dopad Brexitu, zďaleka nie je zanedbateľný najmä z pohľadu vývoja HDP či insolventnosti firiem.