utorok 4. apríla 2017

Eurostat: Slovensko obchodovalo najmä s Nemeckom  
Podľa najnovšej štatistiky Eurostatu v roku 2016 bolo Slovensko krajinou najviac naviazanou na obchod v rámci Európskej únie.

Najdôležitejšími exportnými partnermi Slovenska boli vlani Nemecko (22% celkového exportu), Česká republika (12%) a Poľsko (8%). V prípade importu to boli Nemecko (20%), Česká republika (17%) a Rakúsko (10%). Slovensko je zároveň podľa Eurostatu krajinou najviac závislou od vývozu do iných členských štátov, kedy až 85% nášho exportu smerovalo práve do krajín v rámci EÚ. Podobná situácia panovala aj pri dovoze, kde až 80% dovozu na Slovensko pochádza práve z iných členských štátov EÚ. Vyššiu mieru dovozu z členských štátov EÚ mali už len Lotyšsko (81%) a Estónsko (82%).

Takmer vo všetkých členských štátoch však bola hlavným partnerom pre vývoz aj dovoz tovarov v roku 2016 iná členská krajina. Výnimkou v prípade exportu boli Nemecko, Írsko, Malta, Spojené kráľovstvo (pre ne boli hlavným partnerom USA) a Litva (Rusko).