pondelok 3. apríla 2017

Eurostat: USA a Čína hlavnými obchodnými partnermi EÚ  
Aj v roku 2016 boli  Spojené štáty (610 miliárd €, 17.7% celkového obchodu EÚ s tovarom) a Čína (515 mld. €, 14.9%) hlavnými obchodnými partnermi Európskej únie (EÚ). Za nimi nasledovali Švajčiarsko (264 mld. €,  7.6%), Rusko (191 mld. €, 5.5%), Turecko (145 mld. €, 4.2%) a Japonsko (125 mld. €, 3.6%).

V prípade najväčších obchodných partnerov EÚ sa však trendy počas posledných rokov výrazne menili. Po rekordnom páde, ktorý trval do roku 2011, sa podiel Spojených štátov na obchode s tovarom s EÚ začal výrazne zvyšovať a v roku 2016 dosiahol 17,7%. Podiel Číny sa od roku 2000 takmer strojnásobil, z pôvodných 5,5% na 14,9% v roku 2016.  Naopak, podiel Ruska sa od roku 2013 prepadol takmer o polovicu na 5,5% v roku 2016 a podiel Japonska klesol od roku 2000 na 3,6% v roku 2016. Podiel Švajčiarska a Turecka zostal relatívne nemenný.

Až tretina vlaňajšieho medzinárodného obchodu EÚ bola s USA a Čínou. Stroje a  dopravné prostriedky zohrávali v roku 2016 naďalej kľúčovú rolu: export mimo krajín EÚ tvoril 43% a import z týchto krajín tvoril 32%. Dôležitú rolu zohrali aj ostatné výrobky (23% exportu mimo krajín EÚ a 26% importu mimo krajín EÚ) a chemikálie (18% exportu mimo krajín EÚ a 11% importu mimo krajín EÚ). Minerálne palivá tvorili menšinový podiel exportu EÚ do nečlenských krajín EÚ (4%), avšak tvorili 15% celkového importu.