streda 5. apríla 2017


Eurostat: Medzinárodný obchod s tovarom v roku 2016 - export
Export v Európskej únii prevažuje vo všetkých členských štátoch s výnimkou Malty, Cypru a Spojeného kráľovstva. Vlani 28 exportovala EÚ tovar v celkovej hodnote 4 855 mld. €, z čoho 3 110 mld. € (64%) smerovalo do iného členského štátu EÚ.

Približne tri štvrtiny a viac exportu do iného členského štátu smeruje zo Slovenska (85% exportu v rámci EÚ), Českej republiky (84%), Luxemburska (83%), Maďarska (81%), Poľska (80%), Holandska (76%), Portugalska, Rumunska a Slovinska (všetci 75%) a Estónska (74%). Naopak, Malta (39%), Cyprus (46%) a Spojené kráľovstvo (47%) boli jedinými členmi EÚ, ktorí exportovali viac tovaru do nečlenských krajín ako do krajín EÚ v roku 2016.

V niektorých členských štátoch mierila viac ako štvrtina exportu len jedinému partnerovi. Bolo to tak v prípade Českej republiky (32% exportovaného tovaru), Rakúska (30%), Maďarska (28%), Poľska (27%), kde bol tento tovar smeroval do Nemecka. USA boli hlavným partnerom pre Maltu (27%) a Írsko (26%), zatiaľ čo 26% exportu Portugalska išlo do Španielska. Celkovo bolo Nemecko hlavnou exportnou destináciou pre 16 krajín EÚ a umiestnilo sa v top 3 hlavných partnerov pre 22 členských štátov EÚ.

V rámci obchodu s krajinami mimo EÚ boli hlavnými destináciami exportu EÚ v roku 2016 Spojené štáty (21% z celkového exportu mimo EÚ), Čína (10%) a Švajčiarsko (8%).