štvrtok 6. apríla 2017

Eurostat: Medzinárodný obchod s tovarom v roku 2016 - import
Tak ako pri exporte aj v rámci importu tovarov bol hlavným partnerom krajín EÚ iný členský štát s výnimkou Litvy, ktorej hlavnou krajinou importu bolo Rusko.

V siedmich členských krajinách prichádzalo viac ako 25% importovaného tovaru z jedinej krajiny EÚ v roku 2016, a to Rakúsko (43% importovaného tovaru pochádzalo z Nemecka), Portugalsko (33% zo Španielska), Česká republika (31% z Nemecka), Írsko (29% zo Spojeného kráľovstva), Luxembursko (29% z Belgicka), Poľsko (28% z Nemecka) and Maďarsko (26% z Nemecka). Celkovo bolo Nemecko medzi top 3 krajinami, z ktorej všetky členské štáty EÚ dovážali tovar, výnimkou boli Írsko a Malta.

V roku 2016 importovala EÚ tovar v celkovej hodnote 4 736 mld. €, z čoho 3 029 mld. € (64%) pochádzalo z iného štátu EÚ. Viac ako tri štvrtiny importu pochádzalo z inej krajiny EÚ v Estónsku (82%), Lotyšsku (81%), Slovensku (80%), Českej republike (79%), Maďarsku, RakúskuPortugalsku (všetci 78%), Chorvátsku, LuxemburskuRumunsku (všetci 77%). Naopak, jedinou krajinou EÚ, ktorej import z inej krajiny EÚ tvoril menej ako polovicu celého importu bolo Holandsko (47%). Tento fakt je spôsobený najmä tzv. „Rotterdamským efektom“.

Čo sa týka obchodu mimo EÚ, hlavnou krajinou, z ktorej prichádzal importovaný tovar do EÚ bola Čína (20% importu z krajín mimo EÚ), nasledovali Spojené štáty (14%), Švajčiarsko (7%) a Rusko (7%). Stroje a dopravné prostriedky dominovali v exporte aj importe EÚ.