piatok 7. apríla 2017

SR: Ženy sú viac zadlžené, ale splácajú zodpovednejšie
Nejaký dlh má podľa KRUK na Slovensku 16% žien a 14% mužov. Ženy sú ale zodpovednejšie a až 15% z nich by požiadalo veriteľa o pozastavenie splátok v prípade nedostatku financií. Takúto situáciu by rovnako riešilo len 9% mužov.

Ženy pritom menej plánujú svoje financie (príjmy a výdavky plánuje 23% žien oproti 33 % mužov) a nedarí sa im pravidelne ušetriť časť peňazí. Viac než pätina žien (22%) a 17% mužov majú sklon kupovať aj veci, ktoré nepotrebujú, ale pripadajú im cenovo výhodné. Len o niečo viac než tretina žien (34%) má jasný prehľad o svojich výdavkoch, zatiaľ čo u mužov ide o 42% opýtaných. Pred koncom mesiaca sa minú peniaze každej siedmej žene (15%), ale len desatine mužov (10%). Na nečakané výdavky si pravidelne odkladá 30% žien a 37% mužov.

Slovenské ženy sa najviac zadlžujú vo veku 25 až 44 rokov a ich priemerný dlh je viac ako 760 eur. Muži v rovnakej vekovej kategórií majú priemerný dlh takmer 930 eur. Ženy splácajú svoje dlhy spravidla dlhší čas a vo veku nad 45 rokov sú zadlžené častejšie než muži. So splácaním dlhov majú oveľa menší problém muži. Podľa údajov Slovenského štatistického úradu majú ženy takmer o štvrtinu nižší príjem než muži, keďže vykonávajú horšie platené profesie. Zo štatistík ŠÚ SR tiež vyplýva, že ženy priemerne zarábajú 834 eur, zatiaľ čo muži 1.085 eur.