streda 5. apríla 2017

IT Fitness test: Rozšírený o online marketing
Už po šiestykrát si Slováci môžu overiť svoje počítačové zručnosti, vedomosti o internete a sociálnych sieťach či online marketingu. Testovanie prebieha od začiatku apríla do konca júna 2017 a po jeho absolvovaní získa každý účastník certifikát.

IT Fitness test pozostáva z 30 otázok z týchto IT oblastí: internet, bezpečnosť a počítačové systémy, kolaboratívne nástroje a sociálne siete, kancelárske nástroje, komplexné úlohy a online marketing. K dispozícii sú dve verzie testu – jedna pre základné školy a druhá – náročnejšia verzia pre  študentov stredných a vysokých škôl. V tomto ročníku bol obsah IT Fitness testu doplnený o oblasť webového, resp. online marketingu.

Zámer realizovať testovanie IT zručností vznikol v roku 2009 ako súčasť iniciatívy Európskej komisie Týždeň IT zručností (eSkills Week). IT Fitness test sa stal jednou z najúspešnejších aktivít kampane Európskej komisie, pričom na Slovensku sa do testovania zapojilo doteraz vyše 120 tisíc účastníkov. V minulom ročníku ho absolvovalo 21.500 účastníkov, z čoho takmer 3.000 bolo študentov od 7 do 16 rokov (s priemernou úspešnosťou 41,27%). Zvyšok predstavoval osoby staršie ako 16 rokov (s priemernou úspešnosťou 45,79%). Aktuálne testovanie je súčasťou kampane Európskej komisie Digital Skills and Jobs, ktorú na Slovensku koordinuje Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania.