streda 5. apríla 2017

Novinka: EFEKTIA 2017
Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou a  agentúrou (SIAE) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) vyhlasujú prvý ročník udeľovania ocenení EFEKTIA za energetickú efektívnosť.

O ocenenie EFEKTIA 2017 sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré v období od 1.4. 2012 do 31.3.2017 zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť.

Energetická efektívnosť a uvádzanie inovatívnych technológií do praxe sú cestou šetrenia nákladov za energie, zvyšovania konkurencieschopnosti a udržateľnosti, znižovania CO2 , a teda aj ochrany životného prostredia. Je to tiež jedna z top priorít celej Európskej únie. Záštitu nad projektom prevzal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie.