piatok 5. mája 2017

e-Schránka: Zriadená pre takmer všetky mestá a obce
Podľa posledných údajov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) môžeme elektronicky komunikovať už so všetkými slovenskými mestami a takmer so všetkými obcami.

Občania či podnikatelia sa tak môžu elektronicky obrátiť na všetkých 140 slovenských miest, 39 mestských častí a 2.828 obcí. Okrem nich majú z orgánov verejnej moci zriadenú elektronickú schránku tiež školy a školské zariadenia, správcovia, notári, exekútori, ale komunikovať elektronicky môžete napríklad aj so školskou jedálňou v Slovenskom Novom Meste, Národným športovým centrom, Slovenskou komorou architektov, Komorou geodetov a kartografov, ÚĽUV-om, Štátnou filharmóniou Košice, Dobrovoľným hasičským zborom Veľké Ripňany či Hvezdárňou a planetáriom Hlohovec. Svoju elektronickú schránku má zriadený aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prevádzkovateľom elektronických schránok je NASES. Orgány verejnej moci zasielajú svoje žiadosti o ich zriadenie na Úrad vlády SR. Celý postup je zverejnený na stránke slovensko.sk. Na základe tejto žiadosti NASES schránky vytvorí. Zoznam inštitúcií, ktoré majú zriadenú svoju elektronickú schránku, NASES aktualizuje na mesačnej báze. Informácie sú dostupné na portáli otvorených dát data.gov.sk.