piatok 5. mája 2017

Trend: Tlak trhu práce na počítačové zručnosti rastie
Kým v roku 2012 sa s takýmito požiadavkami zamestnávateľov alebo situácie na trhu práce stretlo 40%, v súčasnosti je to už 67% mladých vo veku 18-26 rokov. Iba menej ako pätina opýtaných takúto skúsenosť nemá, hoci si zamestnanie už hľadala. Zvyšnú časť (16%) tvoria tí, ktorí ešte študujú a prácu si zatiaľ nehľadali.

Pomer medzi úrovňou počítačových zručností, ktoré požadoval zamestnávateľ a úrovňou, ktorú deklarujú samotní uchádzači, nie je vyrovnaný. Na jednej strane „ponuka výrazne prekračuje dopyt“ v prípade základných, používateľských zručností. Pokiaľ zamestnávateľ alebo situácia požadovali iba základné zručnosti, vedelo ich splniť podľa najnovšieho prieskumu IVO 55% opýtaných. Zvyšných 45% uchádzačov však vedelo „ponúknuť“ vyššiu ako základnú úroveň – pokročilú až expertnú. Dopyt s ponukou sa ale nestretol v prípade, ak zamestnávateľ požadoval pokročilú úroveň. Túto podmienku totiž dokázalo splniť už len 65% opýtaných. No najhoršia situácia sa ukázala byť v prípade expertných zručností, ktorú dokázalo splniť iba 44% opýtaných. V inom pohľade zasa požiadavky trhu práce na zvládanie IKT rastú najmä s výškou dosiahnutého vzdelania. Kým medzi respondentmi so základným vzdelaním má takúto skúsenosť každý druhý (48%), medzi mladými s neúplným stredoškolským vzdelaním je to už 59%, s maturitou 69% a s vysokou školou až 80% opýtaných.

Základnú, teda užívateľskú úroveň počítačových zručností deklaruje v súčasnosti podľa prieskumu 43% respondentov. Ide o bežné činnosti ako práca s PC, rôznymi kancelárskymi aplikáciami, internetom, mailom, sociálnymi sieťami a pod. Takmer polovica mladých (49%) tvrdí, že zvláda prácu na pokročilej úrovni – teda prácu s profesionálnymi aplikáciami (softvérom) a hardvérom. IKT na expertnej úrovni, napr. programovanie, analýza, vývoj, modelovanie alebo iné tvorivé činnosti, však zvláda iba 8% opýtaných.