štvrtok 4. mája 2017

Slovensko: Nálada spotrebiteľov sa stále zlepšuje
Po silnej druhej polovici roka 2016 ekonomické očakávania slovenských spotrebiteľov v prvých troch mesiacoch t.r. mierne poklesli. Na konci marca však tento ukazovateľ zostal na 19,6 bodu, čo je o málinko vyššie ako vlani, kedy bola koncom marca zaznamenaná hodnota 16,3 bodu. Slováci teda vo svojej krajine aj naďalej očakávajú solídny hospodársky rast.

Takisto príjmové očakávania slovenských spotrebiteľov zostali vysoké a zaznamenali na konci prvého kvartálu hodnotu 29,2 bodu. To je o viac ako šesť bodov viac ako vlani. Nehľadiac na pretrvávajúco vysokú mieru nezamestnanosti zapôsobila ako určitá vzpruha zlepšujúca sa situácia na trhu práce a pokles inflácie.

Na konci prvého štvrťroka 2017 sa na Slovensku zvýšila aj ochota nakupovať, a síce o 13,1 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom (11,9 bodu) predstavuje mierny nárast. Rastúce príjmy a klesajúca nezamestnanosť zrejme poukazujú na to, že slovenskí spotrebitelia získavajú dojem, že si môžu opäť dovoliť väčšie nákupy.

Na konci decembra 2016 dosiahla spotrebiteľská klíma európskej dvadsaťosmičky najvyššie hodnoty od januára 2008. V januári 2017 stúpla podľa prieskumu GfK o ďalšie dva body na 19,9 bodu a potom sa v marci ustálila na 18,9 bodu.