piatok 5. mája 2017

Upozorňujeme: Nebezpečné čísla
Slovenskí používatelia mobilných telefónov zaregistrovali novú vlnu podozrivých volaní. Ide o viaceré telefónne čísla začínajúce predvoľbou +2. Vo vlastnom záujme na tieto a podobné čísla spätne nevolajte!

Telefonáty z čísel +224 55629177, +252 99167739, +22478600148, +22478222919, +25299124769, +22455629072 sú z krajín Guinea a Somálsko. Zaevidoval ich Orange a ihneď ich zablokoval.

Ak vás ale prezvoní podobné číslo, odporúča sa rovnako nevolať naspäť, pretože ide zrejme o podvod. Situáciu telekomunikačný operátor naďalej sleduje.