pondelok 6. novembra 2017

EU: Rovnosť odmeňovania na Slovensku

Európsky deň rovnosti odmeňovania (tento rok 3. novembra) je momentom, kedy ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka. 

Priemerná hodinová mzda žien na Slovensku je dnes o 19,6% nižšia ako u mužov. V rebríčku sa tak zaradilo opäť na šieste miesto v EÚ, pričom európsky priemer rozdielu v odmeňovaní žien a mužov je 16,3%.

Kroky Európskej komisie:
· Už v priebehu niekoľkých týždňov predloží akčný plán na riešenie platovej nerovnosti, zintenzívni tak prebiehajúce opatrenia a predstaví nové kroky.
· V novembri usporiada kolokvium na tému „Práva žien v búrlivých časoch". Časť programu bude venovaná hľadaniu nových riešení zameraných na boj proti rozdielom v odmeňovaní.
· Komisia v apríli predložila legislatívne  návrhy o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ktoré prinesú väčšiu flexibilitu a lepšiu ochranu matkám, otcom a pestúnom, či už si vezmú voľno na starostlivosť o deti, využijú pružné pracovné úpravy, alebo sa vrátia do zamestnania.
· Záväzok EÚ zabezpečiť rodovú rovnosť medzi jej občanmi potvrdzuje aj Európsky pilier sociálnych práv, ktorý tri inštitúcie EÚ spoločne vyhlásia 17. novembra na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast.