pondelok 6. novembra 2017

Upozorňujeme: Podvodníci blokujú výdavky z automatov

Dopravný podnik Bratislava zaznamenal problémy s podvodníkmi, ktorí manipulujú s automatmi na cestovné lístky. 

Podvodníci sa chcú obohatiť na cestujúcich, ktorí si kupujú cestovné lístky prostredníctvom multifunkčných automatov. Upchávajú na automatoch výdajný otvor na mince tak, aby automat výdavok nevyplatil. Cestujúci v domnení, že im automat nevydal, opustia priestor pri automate a výdavok si vezmú podvodníci.

Dopravný podnik spolu so servisnou spoločnosťou už testuje riešenia, ktoré by mali zabrániť fyzickému zablokovaniu otvoru na výdavok mincí. Apeluje na zvýšenú pozornosť cestujúcej verejnosti, aby pri výdavku v automate vždy skontrolovali, či otvor nie je fyzicky upchatý a vzali si svoju vrátenú hotovosť. Ak ste takýto problém zaznamenali, nahláste ho na infolinku 02/ 5950 5950.