piatok 10. novembra 2017

SR: Ochrana rastlín v poľnohospodárstve, lesníctve a verejnej zelene

Roztoče, baktérie, vírusy či iné parazitické rastliny dovezené z tretích krajín spôsobujú v Európe vážne ekonomické a hospodárske škody. 

Karanténna smernica Európskej únie zahŕňa 220 škodlivých organizmov, ktoré zavlečením do Európy spôsobujú vážne škody. V rámci EÚ je momentálne najväčšou hrozbou ochorenie spôsobené baktériou Xylella fastidiosa. Napáda cca 200 až 300 druhov bylín, okrasných a ovocných drevín, poľných plodín aj rastlín vo verejnej zeleni. Napadnuté rastliny sú zdrojom ďalšej infekcie a v krátkom čase hynú. V marci tohto roku bolo ohrozené aj Slovensko, kedy bolo na našom území predaných 11 kusov pravdepodobne infikovanej rastliny horčinka (Polygala myrtifolia). Podozrenie sa nepotvrdilo. Ale v roku 2012 sme čelili zavlečeniu škodcu jedlých gaštanov (Dryokosmus kuriphilus).

Schválené nové nariadenie vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny transponuje vykonávaciu smernicu EÚ 2017/1279 do právneho poriadku SR. Smernica upravuje najmä dovozné podmienky rastlín a rastlinných produktov do EÚ aj podmienky bezpečného pohybu rastlín v rámci EÚ, konkrétne do tzv. chránených zón. Princíp chránených zón v EÚ je systémom, ktorý zabezpečuje udržanie stavu bez výskytu určitých škodlivých organizmov v určitých členských štátoch alebo na ich častiach.