piatok 10. novembra 2017

EÚ: Čistá mobilita

Európska komisia v rámci  očakávaného  „dopravného balíčka" navrhla opatrenia, ktoré urýchlia  prechod k vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami.  

Spojené štáty a Čína v oblasti čistej mobility napredujú míľovými krokmi, nové opatrenia by preto mali únii pomôcť  udržať si podiel na trhu a pokúsiť sa získať postavenie svetového lídra  v oblasti produkcie vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami. Navrhnuté boli aj nové ciele priemerných  emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2025, resp. 2030.  

Balík čistej mobility zahŕňa:
· nové normy týkajúce sa CO2,
· smernicu o ekologických vozidlách,
· akčný plán a investičné riešenia pre celoeurópske zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá,
· revíziu smernice o kombinovanej doprave,
· smernicu o službách osobnej autokarovej dopravy,
· iniciatívu v oblastí batérií.