piatok 10. novembra 2017

Trend: Fluktuácia zamestnancov

Z takmer 86.000 Slovákov, ktorí si na profesii.sk počas posledného roka vytvorili životopis, zmenila prácu až pätina. Najčastejšie išlo o zamestnancov v marketingu a cestovnom ruchu.

Pri porovnaní s predošlou analýzou z roku 2015 tak fluktuácia na Slovensku rastie. Vtedy spomedzi ľudí so životopisom na pracovnom portáli zmenilo na Slovensku prácu počas jedného roka 12%. Fluktuácia teraz klesla pod 10% pri ľuďoch nad 40 rokov. Nižšiu vernosť svojmu zamestnávateľovi teda pociťujú najmä mladší pracovníci. Fluktuáciu nad 30% eviduje portál pri vekových skupinách 15 až 19 rokov a 20 až 24 rokov.

Najmenej stabilnú pracovnú silu majú firmy v marketingu, reklame, prekladateľstve či v cestovnom ruchu: z desiatich zamestnancov až traja za posledných 12 mesiacov zmenili prácu. Do odvetví s najčastejšie odchádzajúcimi zamestnancami sa dostali aj žurnalistika a právo. S výnimkou cestovného ruchu väčšina pracovných pozícií v odvetviach s najvyššou fluktuáciou vyžaduje netechnické vysokoškolské vzdelanie. Naopak najmenej zamestnancov zmenilo prácu za posledný rok v textilnom, kožiarskom či odevnom priemysle. Zamestnanci textilného priemyslu predbehli v rebríčku s najnižšou fluktuáciou dokonca aj vrcholový manažment. V predošlej analýze boli najvyšší riaditelia na prvom mieste. Na ďalších miestach sa dostala technika a rozvoj, výroba a strojárstvo.

Spomedzi všetkých regiónov menili prácu najviac zamestnanci v Bratislavskom kraji. Na druhom mieste skončil Prešovský kraj, ktorý je v poradí druhým regiónom s najnižším počtom ponúk. Zároveň však platí, že podľa portálu Platy.sk má Prešov a okolie najnižšiu priemernú mzdu (v priemere 954 eur v hrubom). Najnižšia fluktuácia je v Nitrianskom kraji. Po Bratislave a okolí a Trnavskom kraji ide o región s tretím najvyšším počtom pracovných miest.