pondelok 6. novembra 2017

SR: Vojna byrokracii

Slovenskú legislatívu čaká zmena vyše 147 zákonov, 68 vyhlášok, 8 opatrení a 12 nariadení vlády. Výpis listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra a z registra trestov tak nebudú k rôznym žiadostiam prikladať občania či podnikatelia, ale pozrú si ich priamo samotné úrady, navyše v reálnom čase. 

Žiadosti o tieto výpisy presiahli za rok 2016 počet pol milióna, napríklad výpis z obchodného registra a živnostenského registra bol v papierovej forme vydaný 321.159 krát a výpis listu vlastníctva 288.470 krát. Výpis z registra trestov v papierovej forme si  v tomto roku vyžiadali občania a podnikatelia 213.379 krát. Po podrobnej analýze slovenskej legislatívy preto pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu novelu  správneho poriadku, ktorá by mala už od 1. mája budúceho roka odstrániť potrebu listinnej formy výpisov. Úrad očakáva úsporu až 3,5 milióna eur občanom a podnikateľom na  poplatkoch a úsporu až 620 000 hodín strávených pri získavaní týchto výpisov. Bude rokovať aj s komerčným sektorom, ktorý takéto výpisy stále vyžaduje.

Úrad vicepremiéra bude na začiatku úradom pomáhať v zavádzaní integrácií či prechodných riešení, avšak následne aj  dohliadať na to, ako budú svoje povinnosti plniť. Keďže v súlade s princípom jedenkrát a dosť si údaje z výpisov môžu úrady získavať sami v reálnom čase, v  prípade, že svoju povinnosť nesplnia, budú čeliť sankciám. Sankcie na troch úrovniach zaviedla jesenná novela zákona o eGovernmente, platná od 1. novembra 2017.