štvrtok 9. novembra 2017

Financie: Rozumné sporenie

Až 63% Slovákov si nevytvára dostatočnú rezervu, dlhodobé aktíva netvorí a na budúcnosť sa nezabezpečuje 94%. Úver či pôžičku spláca viac než polovica a až 85% smeruje peniaze do neprimerane vysokej spotreby.

Podľa prieskumu Nadácie Partners a agentúry Focus má väčšina Slovákov nedostatočnú finančnú gramotnosť, ktorá dostala Slovensko na nelichotivé miesta vo viacerých ukazovateľoch, napríklad najrýchlejšie sa zadlžujúca krajina v EÚ, najväčší podiel úspor v bankách medzi krajinami strednej a východnej Európy.

Bez ohľadu na výšku príjmu je nevyhnutné stanoviť si rozumné finančné ciele: ochrániť svoj príjem, vytvárať rezervu, ochrániť svoj majetok poistením a tvoriť aktíva na dôchodok. Odporúča sa dodržiavať pravidlo 10:20:30:40, podľa ktorého 10% z mesačného príjmu odkladáme ako rezervu, 20% smerujeme na dlhodobé aktíva (investície), úvery držíme pod hranicou maximálne 30% príjmov a maximálne 40% použijeme na bežnú spotrebu.