streda 8. novembra 2017

SR: Osobné bankroty lámu rekordy

V októbri t.r. na Slovensku zbankrotovalo 867 občanov. Najviac bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji. Od začiatku tohto roka zbankrotovalo už 3.641 Slovákov. 

Podľa CRIF – Slovak Credit Bureau takmer všetky osobné bankroty v októbri 2017 prebiehali podľa novelizovanej právnej úpravy zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinnej od 1. marca 2017, pričom oddlženie formou konkurzu si zvolilo 856 občanov Slovenska a možnosť splátkového kalendára využilo 9 dlžníkov. Iba 2 osobné bankroty boli vyhlásené podľa ustanovení zákona platných do 28. februára 2017.

V októbri 2017 oddlženie formou osobného bankrotu využilo 833 občanov a 34 fyzických osôb podnikateľov. Najviac, 202 ľudí zbankrotovalo v Banskobystrickom kraji, nasleduje Žilinský kraj so 159 osobnými bankrotmi. Najmenej ľudí zbankrotovalo v Trnavskom kraji – 45. To ale môže súvisieť aj s tým, že v tomto kraji ešte stále nie je zriadená ani jedna pobočka Centra právnej pomoci a dlžníkov vybavujú pobočky Centra v Bratislavskom a Nitrianskom kraji.

Z ľudí, ktorí zbankrotovali v októbri 2017, bolo 566 mužov a 301 žien. Najväčšiu skupinu dlžníkov s 269 osobnými bankrotmi tvorili ľudia vo veku 40 – 49 rokov. Viac ako 8% dlžníkov malo vysokoškolské vzdelanie.