štvrtok 11. januára 2018

Aktuálne: Čo očakávajú Slováci

Takmer 90% obyvateľov Slovenska očakáva, že rok 2018 bude približne rovnaký alebo aj lepší, ako bol ten uplynulý. Najväčšími optimistami sú hlavne mladí ľudia do 30 rokov.  

V čom očakávame, že bude rok 2018 lepší? Takmer polovica respondentov prieskumu GfK (november 2017 na vzorke 1.000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov) si myslí, že sa im zlepší ich finančná situácia. Vyše dve pätiny z nich (42%) čakajú, že bude lepší aj ich život v osobnej oblasti (zážitky, skúsenosti, vzdelávanie). Zvyšujú sa tiež očakávania v oblasti pracovného života a úspechov, ale aj v oblasti rodiny a blízkych, kde v oboch oblastiach 37% očakáva lepší rok, než bol ten uplynulý. Najviac to čakajú ľudia do 30 rokov. Lepší rok v oblasti svojho zdravotného stavu alebo svojich blízkych čaká až 28% z nich, pričom sú to hlavne ľudia vo vekovej kategórii nad 60 rokov.

A čoho sa v roku 2018 obávame? Ľudia považovali rok 2017 za horší v prvom rade kvôli zhoršeniu svojej finančnej situácie a rovnako tieto očakávania sú dôvodom pesimizmu v roku 2018 (až 46%). Najviac sa toho obávajú ľudia s čistým mesačným príjmom do 800 euro. Horšiu politickú situáciu na Slovensku v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom očakáva až 38% ľudí, ktorí očakávajú horší rok. Vyše jedna tretina z nich čaká aj zhoršenie celkovej ekonomickej situácie v našej krajine. Zhoršenie zdravotného stavu či stavu svojich blízkych v roku 2018 očakáva jedna tretina z tých, čo očakávajú horší rok 2018. Rovnako 33% z nich čaká, že všeobecná nálada v slovenskej spoločnosti bude horšia ako bola minulý rok.

Aký bude život na Slovensku o 10 rokov - v roku 2028? Vyše jedna tretina obyvateľstva Slovenska si myslí, že o desať rokov bude na Slovensku život približne na rovnakej úrovni ako je teraz. A rovnako vyše jedna tretina (37%) očakáva, že v roku 2028 bude Slovensko lepším miestom na život ako v súčasnosti. Len približne jedna štvrtina ľudí si myslí, že život na Slovensku bude o desať rokov horší, ako je to v súčasnosti.