streda 10. januára 2018

EU: Ako zvýšiť úroveň očkovania

Európska komisia spustila koncom minulého roka verejnú konzultáciu k aktivitám, ktoré sa majú začleniť do návrhu na užšiu spoluprácu s EÚ v oblasti boja proti očkovateľným chorobám.

Zainteresované osoby a organizácie môžu prispieť k formovaniu tejto dôležitej iniciatívy vyplnením dotazníka, ktorý sa skladá z troch oblastí: riešenie odporu voči očkovaniu, udržateľné politiky vakcinácie v EÚ a spolupráca v rámci EÚ vrátane podpory dialógu zainteresovaných strán a celosvetového zdravia.

Konzultácia bude dostupná do 15. marca 2018 na https://ec.europa.eu/info/consultations/. Po tomto dátume sa z pripomienok vypracuje správa.