utorok 9. januára 2018

Aktuálne: Digitálny temný vek

Veľká časť súčasných digitálnych informácií je vystavená riziku úplného zmiznutia. Znepokojuje to hlavne archivárov a archeológov.

Úplná digitalizácia nie je všeliekom na záchranu historických dokumentov, preto treba vymýšľať a zdokonaľovať techniky na záchranu pamiatok. Odborníci zo SAV vidia riešenie napríklad pomocou esenciálnych olejov.  Na rozdiel od predchádzajúcich desaťročí neexistuje v súčasnosti takmer žiaden fyzický záznam väčšiny digitálnych materiálov, ktoré vlastníme. Fotíme na digitálne aparáty, no len málokto si dáva vyvolávať fotografie, životnosť CD tiež nebude trvať viac ako pár desaťročí... Digitálny obsah po čase zmizne. Niektorí odborníci nazývajú 21. storočie „informačnou čiernou dierou", pretože digitálne informácie, ktoré v súčasnosti vytvárame, nemusia byť čitateľné softvérmi budúcnosti. Všetkým týmto údajom – „digitálnej histórii nášho storočia“ – hrozí, že nebudú nikdy obnoviteľné.

Viaceré z najväčších svetových firiem založených na zbieraní údajov sa stále spoliehajú na staré pamäťové médium: magnetickú pásku. V roku 1952 predstavilo IBM prvý systém na ukladanie dát na magnetickú pásku, čím sa uviedla elektronická výpočtová technika. Bude to riešením pre archív 21. storočia?