piatok 12. januára 2018

EU: 1 miliarda EUR do špičkových európskych superpočítačov

Európska komisia predstavila plány spolu s členskými štátmi investovať do budovania infraštruktúry špičkových európskych superpočítačov. 

Superpočítače sú potrebné na spracovanie čoraz väčšieho množstva údajov a prinášajú spoločnosti výhody v mnohých oblastiach od zdravotnej starostlivosti cez energiu z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť. V súčasnosti európski vedci a priemysel čoraz častejšie spracúvajú údaje mimo EÚ, lebo výpočtový čas dostupný v EÚ nezodpovedá ich potrebám. Tento nedostatok nezávislosti ohrozuje súkromie, ochranu údajov, obchodné tajomstvá a vlastníctvo údajov – najmä na účely citlivých aplikácií.

Spoločný podnik EuroHPC bude slúžiť na nadobúdanie, budovanie a rozširovanie infraštruktúry špičkovej vysokovýkonnej výpočtovej techniky (high-performance computing – HPC) v celej Európe. Navyše bude podporovať výskumno-inovačný program zameraný na rozvoj technológií a strojov (hardvéru), ako aj aplikácií (softvéru), ktoré budú nainštalované na týchto najvýkonnejších superpočítačoch. Príspevok EÚ do EuroHPC bude v súčasnom viacročnom finančnom rámci približne 486 miliónov EUR a podobnú sumu poskytnú členské štáty a pridružené krajiny. Celkovo by sa do roku 2020 mala investovať 1 miliarda EUR z verejných financií a súkromní členovia iniciatívy by okrem toho mali prispieť aj nepeňažnými príspevkami.

Spoločný podnik bude realizovať tieto činnosti:
1. Nadobudnutie a prevádzka dvoch špičkových superpočítačových strojov s predexaflopovou výkonnosťou a aspoň dvoch stredne výkonných superpočítačových strojov (schopných zhruba 1016 výpočtov za sekundu) a poskytovanie a riadenie prístupu k týmto superpočítačom širokej škále verejných a súkromných používateľov počínajúc rokom 2020.
2. Výskumno-inovačný program zameraný na HPC: cieľom je podporiť rozvoj európskych supervýkonných výpočtových technológií vrátane prvej generácie európskej mikroprocesorovej technológie s nízkou spotrebou energie a spoločné dizajnovanie európskych exaflopových strojov, ako aj zlepšovať kvalitu aplikácií, podporovať rozvoj zručností a propagovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky.

Spoločný podnik EuroHPC bude v prevádzke od roku 2019 do roku 2026. Plánovanú infraštruktúru budú spoločne vlastniť a prevádzkovať členovia. V prvom kroku pôjde o krajiny, ktoré podpísali vyhlásenie EuroHPC a o súkromných členov z akademickej obce a priemyslu. Ostatní členovia sa k tejto spolupráci môžu pripojiť kedykoľvek v závislosti od ich finančného príspevku.