pondelok 8. januára 2018

Radíme: Za volantom bez mobilu

Z vyhodnotenia dopravných nehôd na Slovensku za rok 2017 vyplynulo, že vodiči stále hazardujú s našimi životmi nevenovaním pozornosti vedeniu auta. A je za tým spravidla používanie mobilu. 

Slovenskí vodiči tak telefonujú, venujú sa SMS či MMS správam, alebo sú na internete aj priamo za volantom. V roku 2017 polícia zaznamenala 21 tisíc takýchto priestupkov, čo bolo o 4.400 viac než v roku 2016. Z tohto dôvodu bude polícia v tomto roku častejšie kontrolovať úseky, kde vodiči nevenovali pozornosť jazde. A naplánované sú aj kontroly na cestách 1. triedy, pričom sa budú využívať technické zariadenia – kamerové záznamy.

Mapa rozmiestnených kontrolných zariadení bude zverejnená na internete, aby si vodiči plne uvedomovali riziká svojho konania práve v kritických úsekoch.