pondelok 8. januára 2018

Výzva: Malí farmári môžu získať grant 15.000 €

Celkovo agrorezort  poskytne malým farmárom 4,95 milióna eur. Žiadosti je možné podať do 13. apríla 2018 na Pôdohospodársku platobnú agentúru. 

Nenávratný finančný príspevok vyplatí platobná agentúra na jeden malý poľnohospodársky podnik vo forme dvoch splátok počas max. päť rokov. Pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP sa vyplatí 50% a 50% po správnej realizácii podnikateľského plánu. Oprávneným žiadateľom na zapojenie sa do novej výzvy MPRV SR je malý poľnohospodársky podnik (fyzická alebo právnická osoba) podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne dva roky. Výrobný potenciál malého poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom, prevyšuje 4.000 eur a neprevyšuje 7.999 eur. Výnimku tvoria komodity, akými sú zemiaky; zelenina, melóny a jahody; vinohrady a dojnice, u ktorých hodnota štandardného výstupu prevyšuje 4.000 eur, ale neprevyšuje 9.999 eur.

Malí poľnohospodári sa tak v rámci výzvy môžu zaoberať napr. pestovaním zemiakov, aromatických, liečivých, koreninových rastlín a bylín, zeleniny, melónov, jahôd a ďalších druhov ovocia či chovom napr. koní, hovädzieho dobytka, dojníc, prasníc, oviec, králikov, včiel, kačiek alebo nosníc. Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok, sú podrobne uvedené vo výzve, zverejnenej na webovom sídle apa.sk.

MPRV SR bude zároveň spolupracovať s malými farmármi aj v projekte Chcem dodávať, ktorý umiestnil za zvýhodnených podmienok produkty stovky produktov viac ako 100 slovenských výrobcov na pulty reťazcov.