utorok 9. januára 2018

Upozorňujeme: Problémový e-shop

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala ešte v minulom roku zvýšený nárast podaní proti internetovému obchodu s bielizňou rajpradla.sk. 

Podľa informácií po uskutočnení objednávky a jej zaplatení spotrebiteľom nie je tovar doručený. Viacero spotrebiteľov si uplatnilo právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze im rovnako nevrátil. Navyše s predávajúcim nie je možné komunikovať žiadnym zo spôsobov uvedených na stránke internetového obchodu.

Prevádzkovateľom je Youuu, s. r. o. so sídlom Vranovská 45/1, 61400 Brno, Česká republika. Kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií zameraná ale len na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. V prípade problémov s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ je možné obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR (Ministerstvo hospodárstva SR), tel.: 02/4854 2317, 02/4853 2019, e-mail: info@esc-sr.sk.

Vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov a skutočnosť, že Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúčame dôkladne zvážiť nákup prostredníctvom uvedenej webovej stránky.