streda 10. januára 2018

Novinka: Mzdová kalkulačka

Inštitút zamestnanosti pripravil na svojich webových stránkach mzdovú kalkulačku, ktorá má pomôcť zodpovedať niekoľko základných otázok pre nezamestnaných.

Konkrétne, keď poberám dávky v hmotnej núdzi a zamestnám sa:
- Budem mať nárok na prídavky na deti?
- Budem dostávať daňový bonus?
- Budem dostávať dávky v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok?
- Budem platiť dane a odvody? V akej výške?
- Budem mať nárok na dovolenku? Stravné? V akej výške?
- Budú moje deti naďalej dostávať obedy v škole?
- A hlavne: Koľko bude v našej rodinne kase?

Kalkulačka po zadaní požadovaných informácií môže pomáhať aj sociálnym a terénnym pracovníkom či zamestnancom úradov práce. Autori pri jej tvorbe vychádzali z 18 základných zákonov vrátane ich novelizácie. V budúcnosti sa plánuje tiež ako mobilná aplikácia.