utorok 9. januára 2018

e-Tlačivá: Daňové priznania k dani z motorových vozidiel

Vypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je jednoduchšie. Predvyplnené daňové priznania dostali daňové subjekty, ktoré ho podali už minulý rok elektronicky.   

Finančná správa zabezpečila pre 129.944 daňových subjektov predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV). Automaticky vygenerované dáta z informačného systému si daňovníci nájdu priamo v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a následne, samozrejme, podať. A to aj za predpokladu, ak by predvyplnené daňové priznanie nijako neupravoval.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2017 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31.januára 2018. Podávajú ho daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, resp. daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky, musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu daňové priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. V prípade, že chce/musí daňovník podať daňové priznanie elektronicky, musí byť registrovaný na portáli FS.

Sadzba dane (príloha č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel) sa odvíja od centimetrov kubických (zdvihového objemu valcov motora) v prípade osobných automobilov, od kilowattov za hodinu v prípade elektromobilov a od celkovej hmotnosti a počtu náprav u nákladných áut. Následne sa upravuje podľa veku vozidla.