streda 10. januára 2018

On-line: Prekladový slovník slovenského a posunkového jazyka

Na webovej stránke posunky.sk je spustený dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka a slovenského posunkového jazyka. K pondelku 8. januára tu bolo vložených 5.283 hesiel, ktoré sa budú ďalej dopĺňať, aby obsahoval najmenej 13.000 hesiel. 

Je určený pre všetkých záujemcov o posunkovú zásobu slovenského posunkového jazyka, prípadne aj o prevzaté posunky z národných posunkových jazykov. Práca na slovníku bola pôvodne zameraná na zemepisné termíny hlavne pre nepočujúcich moderátorov Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku, ktoré sa vysielajú každý večer na Dvojke, ďalej pre tlmočníkov aj divákov Správ RTVS.

Elektronický prekladový slovník pozostáva z dvoch základných vyhľadávaní z východiskového jazyka do cieľového jazyka. Prvým je zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a vyhľadáva sa podľa dvoch možností: podľa zadaného slova a podľa tematických celkov. Druhým typom vyhľadávania je zo slovenského posunkového jazyka do slovenského jazyka a vyhľadá sa najprv podľa typu posunku, či je posunok jednoručný alebo dvojručný symetrický, ak majú dve ruky zhodné tvary, prípadne dvojručný asymetrický, ak dve ruky majú svoj navzájom odlišný tvar. Následne sa zisťuje podľa základných manuálnych častí posunku tvar rúk a ich pozícia v priestore. Pod slovníkovým heslom sa nachádzajú údaje, ktoré sú dôležité, napríklad uvedenie slov hovoreného alebo orálneho komponentu, ktorý je dôležitou súčasťou posunku.