utorok 30. januára 2018

Aktuálne: O demencii aj cez telefón

Slovenská Alzheimerova spoločnosť zriadila telefonickú linku, kde sa možno do konca marca t.r. poradiť o možnostiach prevencie, zdravotníckej aj sociálnej pomoci.

Alzheimerovu chorobu sprevádza strata pamäti, prvým príznakom je časté zabúdanie. „Problémy s pamäťou netreba bagatelizovať a ak sa k nim pridružia aj ďalšie prejavy, akými sú zmena nálady a správania, je potrebné vyhľadať lekára. Ak je niekto vo vašej blízkosti zábudlivý, opakovane sa pýta na tie isté veci, prípadne má problémy nájsť správne slová a vy sa obávate, či netrpí demenciou, využite individuálne bezplatné telefonické poradenstvo a skonzultujte svoj problém s odborníkmi", radí Jana Blusková zo Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Demencia patrí medzi závažné duševné poruchy typické pre vyšší vek a prináša so sebou zmeny v oblasti fungovania kognitívnych funkcií. Prečo u niekoho vznikne toto ochorenie a u iného nie, stále nie je známe. Prvé prejavy Alzheimerovej choroby, ktorá je najčastejšou príčinou demencie, sa podľa skúseností odborníkov z praxe často pripisujú starnutiu, stresu alebo depresii. Hlavným z varovných príznakov tohto degeneratívneho ochorenia mozgu je zhoršovanie pamäti, najprv sa stráca krátkodobá, neskôr aj dlhodobá. Reč a úsudok bývajú postihnuté neskôr.    

Odborníci v poradni sú k dispozícii na čísle 02/62 41 08 85 do konca marca v pracovné dni v čase od 12.00 do 16.00 h. Viac informácií možno nájsť na alzheimer.sk.