štvrtok 1. februára 2018

NASA: Simulovaná misia na Mars s účasťou Slovenska

Kolonizovanie Marsu je stále aktuálnejšou témou. Marťanské podmienky si s ďalšími štyrmi účastníkmi vyskúša aj astrobiologička Dr. Michaela Musilová, ktorá bola vybraná na 8 mesačnú simulovanú misiu na Mars, vedenú a financovanú NASA v spolupráci s Havajskou univerzitou. 

Misia sa bude sa odohrávať 2500 m n. m. na sopke Mauna Loa na Havajských ostrovoch v USA, veľmi podobné povrchu Marsu. Stanica je vybudovaná na mieste, kde bude posádka úplne izolovaná od sveta. Skladá sa z dómu s priemerom len 11 metrov, kde bude posádka pracovať a žiť. Ďalej zo skleníka, kde bude môcť botanik pestovať čerstvú stravu pre posádku a zo skladu, kde bude vysušené astronautské jedlo, voda a iné dôležité zásoby potrebné pre prežitie. V simulovanom marťanskom teréne sa budú môcť pohybovať len v špeciálnych skafandroch. Na misiu poputujú aj slovenské experimenty a technológie, medzi nimi rover, ktorý bol kompletne vyvinutý na Slovensku. M. Musilová ako vedúca výskumu misie plánuje počas misie robiť veľa vedeckých experimentov, vzdelávacích a popularizačných aktivít spojených so Slovenskom.

Ide o v poradí šiestu simulovanú misiu na Mars vedenú NASA. Budúce spiatočné misie na Mars budú trvať približne dva roky, z čoho by cesta na Mars trvala v priemere 8 mesiacov každým smerom a samotný pobyt na planéte by tiež trval 8 mesiacov. Práve preto má táto misia rovnakú dĺžku trvania. Sú to asi najbližšie podmienky životu na Marse, aké môže v súčasnosti na Zemi človek vyskúšať. Na rozdiel od iných simulovaných misií sa táto sústreďuje najmä na testovanie psychologických aspektov života v dlhodobo uzavretom priestore bez súkromia. Doteraz sa totiž nevie dobre odhadnúť, či ľudia dokážu prežiť taký dlhý čas odlúčení od rodiny a priateľov, v klaustrofobických podmienkach a s nesmiernym množstvom obmedzení bez toho, aby v posádke vznikli konflikty.

Rover bude pomáhať pri zbere geologických vzoriek a pri snímaní terénu pre vedecké účely. Dáta z rovera budú mať tiež študenti FEI STU a v SOSA k dispozícií pre ich bakalárske a diplomové práce. Po misií budú môcť pre rover vybudovať ďalšie technológie a pripraviť ďalšie projekty. Ak NASA tento zámer schváli, tak s misiou bude spojený aj experiment, cez ktorý posádka dostane príkazy priamo prostredníctom družice skCUBE.