piatok 2. februára 2018

e-Schránky: Zmenené doručenky

Od 1. februára 2018 sa zmenil vizuál doručenky. Po novom majú doručenky jednoduchší vzhľad a telo správy obsahuje len stručný text, ktorý prijímateľa prehľadne informuje o dátume a čase doručenia elektronického dokumentu.  

V detaile správy sú dostupné bližšie informácie, ktoré sa prijímateľovi elektronickej správy zobrazia až po kliknutí na „Podrobné informácie“. V prípade záujmu si tak môžete pozrieť napr. kto je odosielateľom správy, prijímateľ správy, dátum doručenia, identifikátor správy alebo elektronického dokumentu a iné. Tieto informácie boli doteraz zobrazované v doručenke spoločne.

Zároveň bolo spustené pečatenie všetkých doručeniek vytváraných modulom elektronického doručovania kvalifikovanou elektronickou pečaťou Úradu vlády SR. Ide o doručenky, ktoré sú vytvárané pri doručovaní rozhodnutí občanom a firmám ako napríklad v prípade prevzatia správy do vlastných rúk alebo v prípade fikcie doručenia. Doteraz boli pečatené iba doručenky vytvárané v centrálnej elektronickej podateľni pre elektronické podania doručené do schránok orgánov verejnej moci. Ide teda o zjednotenie prístupu pre všetky doručenky vytvárané na ÚPVS.