pondelok 29. januára 2018

e-Bezpečnosť: Kybernetická bezpečnosť EÚ

Ochrana bezpečnosti občanov sa dostáva do stredobodu legislatívnej činnosti únie. Prioritné iniciatívy musia zabezpečiť, aby orgány členských štátov boli informované, kto prekračuje spoločnú vonkajšiu hranicu EÚ.  

Iniciatívy sú zamerané na interoperabilitu informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a migrácie a iniciatívy na posilnenie nástrojov na boj proti terorizmu a praniu špinavých peňazí. Európsky program v oblasti bezpečnosti stanovil hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby. Medzi takéto opatrenia patrí aj boj proti radikalizácii, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, blokovanie zdrojov financovania terorizmu, ako aj lepšia výmena informácií. Komisia o vývoji informuje v pravidelne zverejňovaných správach.

Na základe stratégie kybernetickej bezpečnosti zo septembra 2017 vznikla sieť odborných stredísk v oblasti kybernetickej bezpečnosti a výskumné a odborné stredisko pre kybernetickú bezpečnosť. V prvom štvrťroku 2018 sa vytvorenie tejto siete podporí pilotným projektom, na ktorý bude v rámci iniciatívy Horizont 2020 vyčlenených 50 miliónov EUR. Komisia zároveň poskytne ďalších 5 miliónov EUR na posilnenie dešifrovacích kapacít Europolu, aby podporila orgány presadzovania práva pri vyšetrovaniach trestných činov. Urobí tak aj v nadväznosti na výzvu na poskytnutie ďalšej podpory, ktorú členské štáty predniesli na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci minulý rok v decembri.