štvrtok 1. februára 2018

Novinka: Prvé platby on-line na slovensko.sk

Poplatok za vybrané služby štátu na ÚPVS slovensko.sk zaplatíte už aj kartou. V pilotnej prevádzke zatiaľ môžete platiť kartou v reálnom čase za 25 služieb Ministerstva vnútra SR.  
Doteraz sa používal prevod na účet alebo platba pomocou QR kódu (Pay by square). Teraz pribudol najpopulárnejší spôsob platby on-line, platba kartou, ktorá sa overí v reálnom čase. Používatelia tak ihneď po úhrade dostanú do svojej elektronickej schránky potvrdenie o zaplatení poplatku. Ako systém platby kartou na slovensko.sk funguje? Vyplníte elektronický formulár spoplatnenej služby. Po spracovaní podania vám do elektronickej schránky príde príkaz na úhradu s variabilným symbolom platby. Po otvorení správy kliknete na tlačidlo zaplatiť, čím budete presmerovaní do Virtuálneho kiosku (aplikácia Slovenskej pošty) a ďalej už postupujete ako pri klasickom nákupe cez internet – zadaním mena držiteľa karty, čísla karty. Na konci nezabudnite stlačiť tlačidlo, ktoré vás vráti do vašej elektronickej schránky, do ktorej vám bude doručená Informácia o úhrade.

Pilotným partnerom pre platbu kartou je Ministerstvo vnútra SR, ktoré aktuálne ponúka 25 platených, občanmi často využívaných služieb:
Získanie potvrdenia o trvalom pobyte
Získanie potvrdenia o ohlásení „trvalého“ pobytu v zahraničí
Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte
Získanie potvrdenia o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí
Podanie žiadosti o vydanie úmrtného listu s pôvodným menom
Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu
Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom
Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu
Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo plastovú)
Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny
Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát (z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)
Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov
Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení
Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla
Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu
Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla
Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla
Žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva
Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie
Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla
Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla
Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie
Podanie žiadosti o nahliadnutie do matriky
Podanie žiadosti o poskytnutie správnej informácie

Proces platby kartou je intuitívny, tak aby ho zvládli aj počítačovo menej zdatní používatelia. Ak by občania potrebovali pomoc, môžu si pozrieť videonávody na slovensko.sk, alebo sa obrátiť na operátorov Ústredného kontaktného centra slovensko.sk na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 počas pracovných dní od 8.00 do 18:00, v stredy až do 21:00.