streda 31. januára 2018

Polročné vysvedčenie: Pre Slovákov stále dôležité

Polročné vysvedčenie školopovinného dieťaťa vníma ako dôležitú udalosť 50,2% Slovákov. Najviac vnímajú polročné vysvedčenie pozitívne, ak sú na ňom len jednotky a dvojky. 

Podľa aktuálneho prieskumu ACRC (1.012 respondentov) ako dôležitú udalosť vnímajú vysvedčenie najmä ľudia žijúci v Trenčianskom kraji. Najmenšiu dôležitosť mu pripisujú obyvatelia Prešovského kraja. Najviac opýtaných vníma polročné vysvedčenie pozitívne, ak sú na ňom len jednotky a dvojky. Štvrtina opýtaných pripúšťa, že je dobré, aj keď je na ňom jedna trojka. Slovensko má aj skupinu prísnych dospelých, ktorí ocenia vysvedčenie, len ak sú na ňom samé jednotky. Tých však nie je ani 5%.

Polročné vysvedčenie oslavuje 38% Slovákov. Viac rodičov uprednostňuje darček pred spoločným zážitkom. Peniaze ako formu odmeny využívajú necelé 4% rodičov. Najčastejšími darčekmi sú sladkosti a knihy. Medzi najobľúbenejšie zážitkové odmeny patrí výlet s rodinou, návšteva cukrárne alebo spoločný obed v reštaurácii. Iba 6% respondentov sa priznalo, že svoje dieťa za zlé vysvedčenie potrestalo. Medzi najviac využívané formy trestu patria zákazy používania počítača, mobilu, sledovania televízie a vychádzok s kamarátmi.

Ľudia vnímajú drobnú pozornosť učiteľovi vo forme kytice kvetov alebo čokolády ako vhodné poďakovanie za úsilie venované ich deťom. Napriek tomu túto formu prejavu vďaky urobí menej ako polovica opýtaných. Najčastejšie si učiteľov malou pozornosťou uctia v Trenčianskom a Trnavskom kraji.